Profileringsartikler med bedriftens eller organisasjonens logo kan være til stor nytte i markedsføringen. Produkter som settes pris på av mottaker varer lenge, og derfor kan du sørge for at informasjonen også kommer til nytte i et langsiktig perspektiv.

En penn kan leve lenge og gi nyttig informasjon til mange

Mange velger å la logoen pryde penner som deles ut gratis til folk som besøker stands på messer. En penn kan inneholde kortfattet, nyttig informasjon som lever lenge. Ved å la bedriftens eller organisasjonens URL stå på pennen, kan det føre til at mottaker søker mer informasjon. En penn kan vare i flere år og i noen tilfeller lånes den bort til andre eller rett og slett gis bort. Den kan også havne i skuffen på en arbeidsplass eller mistes på gulvet på en offentlig plass. Informasjonen vil da være tilgjengelig for mange flere enn akkurat den som mottok pennen der og da.

Profileringsartikler som virkemiddel

Andre eksempler på profileringsartikler kan være sjokolade, drikkeflasker, treningsstrikker eller tannbørster. Noen lager også kopper med logo på. Da det tidligere ble produsert den slags produkter av lavere kvalitet, lages det nå give aways med mottakers behov mer i fokus. Klikk her for mer informasjon.