En forretningsblogg er en blogg som blir brukt av en forretning, organisasjon, bedrift, etc. Fordelen med å bruke blogg er at innlegg er enkle å følge med på, og diskusjonene er enkle å strukturere.

Det finnes interne blogger som brukes i sammenheng med intern kommunikasjon, men i markedsføringssammenheng er det snakk om eksterne forretningsblogger. På disse bloggene skriver en PR-ansvarlig medarbeider om et eller annet som har med forretningen å gjøre. Det blir ofte brukt til å annonsere nye produkter og tjenester, for å forklare regler, eller for å svare på offentlig kritikk på problemer. Det gir leserne også ett vindu inn til selve organisasjonen. Mange ganger må innleggene bli kontrollert før de blir lagt ut, for å være sikker på at redaktøren ikke ved uhell skriver noe som kan ha en negativ effekt. Noen forretningsblogger tillater lesere å kommentere på innleggene, men ikke alle forretningsbloggene tillater dette. Det kan være tidskrevende å svare på alle kommentarene, og diskusjoner kan ofte gå for langt på internett hvis det gjelder politikk eller filosofi.

En forretningsblogg kan være nyttig fordi den kan forsterke ryktet til forretningen. Informasjon kan bli utgitt raskt og enkelt, og det er enklere for lesere å vite om ny informasjon i forhold til å oppdatere en webside.